fbpx
A C H K M N O P R S W

SCOP (Seasonal Coefficient of Performance)

SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) to wskaźnik określający sezonową efektywność energetyczną pompy ciepła w trybie grzewczym. SCOP oblicza się na podstawie średniej wydajności pompy ciepła w warunkach sezonowych, biorąc pod uwagę różne temperatury zewnętrzne, które występują przez cały sezon grzewczy.

Podobnie jak COP, SCOP określa stosunek dostarczonego ciepła do zużytej energii elektrycznej, ale zamiast oceniać wydajność w jednym konkretnym punkcie lub w krótkim okresie, SCOP daje bardziej zrównoważony obraz wydajności pompy ciepła w rzeczywistych warunkach sezonowych.

W praktyce wyższa wartość SCOP wskazuje na lepszą ogólną efektywność energetyczną urządzenia przez cały sezon grzewczy. Dzięki temu użytkownicy mogą dokonać bardziej świadomego wyboru urządzeń pod względem ich efektywności energetycznej, co przekłada się na oszczędności w rachunkach za energię.

Zadzwoń po wycenę

Scroll to Top